Žinynas Archive - Vivasend - patogus ir galingas el. laiškų marketingo įrankis

Parametry SPF / DKIM

Musisz dodać parametry SPF / DKIM w ustawieniach DNS. SPF (Sender Policy Framework) to wpis tekstowy DNS zawierający listę serwerów, które powinny być uważane za uprawnione do wysyłania wiadomości e-mail dla określonej domeny. Następnym krokiem jest DKIM. Zasadniczo DKIM dołącza „podpis” do wiadomości w Twoich e-mailach. Oczywiście, niedosłownie – ten „podpis” znajduje się w kodzie